Houdt als recreatievaarder rekening met de stremming van de Wilhelminasluis in Zaandam. Deze sluis wordt verlengd en verbreed. De werkzaamheden zullen geruime tijd in beslag nemen. Het is daarom verstandig on de berichtgeving rond dit project goed in de gaten te houden. Zie ook bij de stremmingen op deze site.