De stremming van de Wilhelminasluis in Zaandam schuift wederom op. De scheepvaartstremming zou plaatsvinden van eind februari tot eind april 2015. Er is echter meer tijd nodig voor het ontwerp van de sluiskolk vanwege de complexiteit van de kadeconstructie grenzend aan het Zaangemaal. Door het ontwerp op dit punt te optimaliseren wordt vertraging tijdens de stremming voorkomen.

Dit betekent dat de route over de Zaan begin volgend jaar wel beschikbaar is voor de scheepvaart. De nieuwe planning is afhankelijk van het definitieve ontwerp en is nog niet beschikbaar. De stremming schuift in ieder geval twee maanden op. Zodra de nieuwe planning beschikbaar is wordt deze bekend gemaakt. In beginsel wordt  daarbij een communicatietermijn van zes maanden in acht genomen.

De breedte beperking voor de Wilhelminasluis blijft wel gehandhaafd.

Het omvaaradvies voor de pleziervaart is vanaf heden opgeheven tot nader bericht.