De stremming van de Wilhelminasluis in Zaandam schuift wederom op. De scheepvaartstremming zou plaatsvinden van eind februari tot eind april 2015. Er is echter meer tijd nodig voor het ontwerp van de sluiskolk vanwege de complexiteit van de kadeconstructie grenzend aan het Zaangemaal. Door het ontwerp op dit punt te optimaliseren wordt vertraging tijdens de stremming voorkomen.

Dit betekent dat de route over de Zaan begin volgend jaar wel beschikbaar is voor de scheepvaart. De nieuwe planning is afhankelijk van het definitieve ontwerp en is nog niet beschikbaar. De stremming schuift in ieder geval twee maanden op. Zodra de nieuwe planning beschikbaar is wordt deze bekend gemaakt. In beginsel wordt  daarbij een communicatietermijn van zes maanden in acht genomen.

De breedte beperking voor de Wilhelminasluis blijft wel gehandhaafd.

Het omvaaradvies voor de pleziervaart is vanaf heden opgeheven tot nader bericht.

De stremming van de Wilhelminasluis in Zaandam is voorlopig uitgesteld tot eind 2015. Lees voor meer gedetailleerde informatie onder het kopje stremmingen. 

Houdt als recreatievaarder rekening met de stremming van de Wilhelminasluis in Zaandam. Deze sluis wordt verlengd en verbreed. De werkzaamheden zullen geruime tijd in beslag nemen. Het is daarom verstandig on de berichtgeving rond dit project goed in de gaten te houden. Zie ook bij de stremmingen op deze site.

Ook in 2018 zijn alle havenmeesters weer getraind om hulp te bieden wanneer er een ongeval plaatsvind in de Recreatiehaven. De training bestaat onder meer uit het voorkomen van onderkoeling, het verbinden van kwetsuren en reanimeren van slachtoffers.

Ook werd er weer geoefend met de AED zodat ook daarmee hulp geboden kan worden.

Bij deze jaarlijkse sessie waren nu ook enkele leden van de Roeivereniging "de Kop" aanwezig. Ook deze vereniging kan geconfronteerd worden met verschijnselen als onderkoeling indien er een boot mocht omslaan.

In de fotogallery kunt u enkele foto's van de training zien.