De voorbereidende werkzaamheden voor het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam nemen meer tijd in beslag dan verwacht. Hierdoor schuift de stremming van de Wilhelminasluis en de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug ongeveer een half jaar op in de tijd naar eind 2015. 

Op dit moment wordt een nieuwe planning uitgewerkt, maakte de provincie Noord-Holland bekend. Het minimaliseren van de hinder voor alle belanghebbenden blijft hierbij onverminderd aandachtspunt.

Verkeerscirculatie in 2015 ongewijzigd
Het verschuiven van de planning betekent dat de verkeerscirculatie in het centrum van Zaandam tot eind 2015 onveranderd blijft. Ook de beroepsvaart kan nog heel 2015 gebruik blijven maken van de Wilhelminasluis. Uitzondering hierop zijn de schepen van de grootste klasse (CEMT-klasse Va, max 110x11,40 meter). Deze schepen kunnen vanaf een bepaalde niet meer door de sluis. Recreatievaart kan deze zomer nog van de Wilhelminasluis gebruikmaken. Vanaf de zomer wordt een omvaaradvies van kracht. Recreatievaart zal dan in de weekeinden ook worden geschut in de historische Groote Sluis.

Vaart in de Zaan
Bij het vernieuwen van de Wilhelminasluis werkt de provincie nauw samen met de gemeente Zaanstad. Het project is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan’, dat als doel heeft de Zaan beter bereikbaar te maken voor de binnenvaartschepen van de toekomst. De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over water en verbetering van de leefbaarheid in de regio. 

Zie ook: 
website provincie: Wilhelminasluis Zaandam