Gewijzigde bedieningstijden beweegbare bruggen gemeente Hollands Kroon 16 april tot 15 oktober 2016

 Als proef worden in het zomerseizoen 2016

 de Ulkesluisbrug, Slootsluis en Slootsluisbrug, Nieuwesluizerbrug en de bruggen in Middenmeer

 als volgt bediend:

 Op werkdagen en in de weekenden:

 Van 8.30 tot 17.30 uur

 LET OP: de brugwachter bedient meerdere bruggen, waardoor wachttijden kunnen ontstaan.

 Bediening aanvragen tussen 8.30 uur en 16.30 uur op tel: 06-53254822 b.g.g.: 088-3215000.