Stremmingen vaarweg

Startdatum

Einddatum

Volledige stremming voor de scheepvaart

3 maart 2017 22.00 uur

6 maart 2017
18:00 uur

Doorvaren onder de gesloten klep van de brug mogelijk

6 maart 2017
18:00 uur

9 maart 2017
18:00 uur

 

Voor de volledigheid, dit is de stremming voor het wegverkeer:


Stremming gemotoriseerd verkeer /
(brom)fietsers en voetgangers kunnen de brug gebruiken

 

Startdatum

Einddatum

Stremming voor gemotoriseerd verkeer

3 maart 2017 22.00 uur

9 maart 2017
18:00 uur