HVC legt in het kader van uitbreiding van Warmtenet Alkmaar een warmteleidingen aan als onderdeel van het warmtenet regio Alkmaar. Het aan te leggen tracé loopt vanaf Oudorp richting Overstad. Gelijktijdig gaat PWN deels in hetzelfde tracé bestaande distributieleidingen vervangen en verzwaren. De Hoornsevaart wordt ter hoogte de Zaagmolenstraat en Kwakelkade woonboot nr. 7 gekruist door middel van een zinker. In verband met deze werkzaamheden zal de Hoornsevaart tijdelijk worden afgesloten voor vaarverkeer en is hier geen doorvaart mogelijk.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en men wil voor koningsdag 27 april  met de werkzaamheden gereed zijn.